Nasze doświadczenie i oferta

Przedszkole Tralala działa od 2012, zaś Klub Malucha Tralala od 2017 roku. Obje jednostki mają charakter niepubliczny, odpowiednio przedszkola oraz klubu dziecięcego.
Tylko w Tralala znajdą Państwo bogatą ofertę zajęć, które zapewniają wszechstronny rozwój dzieci.

Nasz program obfituje w różnorodne aktywności dzieci: techniczne, plastyczne, kulinarne, przyrodnicze oraz muzyczne.

Nasza oferta to:

  • zajęcia z języka angielskiego 4 x tygodniu
  • poniedziałki bogate w specjalne atrakcje dla dzieci
  • indywidualna opieka logopedy
  • konsultacje oraz warsztaty z psychologiem
  • prowadzenie obserwacji dzieci oraz nawiązanie współpracy z rodzicami w celu holistycznego rozwoju dzieci w placówce i w domu
  • indywidualne spotkania z rodzicami 2 x w roku
  • organizowanie konkursów rozwijających ambicje i kreatywność dzieci

Stosujemy się do szeregu dobrych praktyk higienicznych, dzięki którym chronimy dzieci przed chorobami. Regularnie czyścimy i dezynfekujemy zabawki. Nasz lokal uzyskał pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci.
Jako Przedszkole Tralala działamy na zasadach niepublicznego przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – wpis pod poz. 84736 w Rejestrze szkół i placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji i Nauki jako Niepubliczne Przedszkole Tralala – Wychowanie przez sztukę.

Jako Klub Malucha Tralala działamy na zasadach niepublicznego klubu dziecięcego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 – wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych pod poz. 9743/Z.