Oryginalny program wychowawczy

W ramach oferty edukacyjnej nauczyciele przedszkola będą realizować:

  • Zajęcia prowadzone zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
  • Własny autorski program oparty na koncepcji znakomitego psychologa twórczości i znawcy edukacji estetycznej – Herberta Reada, który stworzył ideę „Wychowania przez sztukę”.

Realizując program zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego określony w Rozporządzeniu MEN, chcemy wyposażyć wychowanka we wszystkie umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki szkolnej. W tym celu na bieżąco będziemy nadzorować działania programu wychowawczego przy jednoczesnym monitorowaniu postępów dziecka, poprzez prowadzenie stałej obserwacji każdego wychowanka.

Wszystkie 5 i 6-latki zostaną poddane diagnozie gotowości szkolnej, która ma pomóc rodzicom w podjęciu decyzji o umieszczeniu dziecka w odpowiednim oddziale szkoły podstawowej. Pomaga ona wykazać czy dziecko osiągnęło taki poziom rozwoju, który umożliwi mu sprostanie obowiązkom szkolnym. Dlatego oprócz świetnej zabawy oraz interaktywnych zajęć dydaktycznych, kładziemy nacisk na opanowanie podstawowych czynności czytania, pisania oraz znajomości liczb i prostych rachunków.

Chcemy aby nasi wychowankowie z chęcią podjęli nowy etap życia, śmiało przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny.

Szczegółowe informacje na temat naszego programu znajdziecie Państwo w zakładce PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA.