Program wychowawczy Przedszkola

Zapraszamy do Przedszkola Tralala – miejsca opieki i rozwoju dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamiętamy, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia naszych przedszkolaków. Przekazujemy dzieciom wiedzę oraz pomagamy zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizujemy je do jak najbardziej kreatywnych działań, bazując na ich wyobraźni oraz dziecięcej spontaniczności.

Kształtujemy w dzieciach czasem proste, ale jakże ważne umiejętności i wartości: rozwijanie umiejętności współpracy, wyzwalanie pozytywnych emocji, rozwijanie samodzielności, kształtowanie empatii wobec innych osób, wzbudzanie postawy proekologicznej, upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postawy patriotycznej.

“Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat.”

Robert Fulghum