Program wychowawczy przedszkola

W naszym przedszkolu realizujemy autorski program pt. „Wychowanie przez sztukę”. Zawiera on koncepcję wychowawczej roli sztuki, której prekursorem jest Herbert Read – angielski poeta, eseista, znawca edukacji estetycznej i znakomity psycholog twórczości.

Przedstawiona przez niego koncepcja wychowania przez sztukę ma na celu pobudzanie całego rozwoju dziecka, jego kreatywności, tego co jest w nim indywidualne, przy równoczesnym, harmonijnym włączaniu dziecka w świat grupy społecznej poprzez edukację estetyczną.

Program uczy twórczego rozwiązywania problemów, sprzyja samodzielności w podejmowaniu decyzji, rozwija talenty, uzdolnienia i zainteresowania.

Główne założenia naszego programu dotyczą:

 • wzbogacania przez sztukę całego dziecięcego doświadczenia (dziecko w sferze wychowania estetycznego kształci swoją kulturę, konieczną do poznawania różnych zjawisk);
 • rozwijania języka swoich uczuć poprzez dzieła sztuki (dziecko kształci swoją wrażliwość potrzebną do przeżywania różnych sytuacji, uczy się wyrażać swoje emocje, komunikować z innymi);
 • rozwiązywania przez sztukę życiowych problemów; (poprzez tematyczne poznawanie sztuki lepiej rozumie sytuacje społeczne zachodzące w świecie);
 • kształcenia całej osobowości dziecka w sferze:
 • intelektualnej (wzbogacanie wiedzy i uczenie myślenia osobistego poprzez znaki, obrazy, symbole);
 • moralno-społecznej (rozwijanie postaw oceny moralnej i umiejętności pełniejszego rozumienia codziennych sytuacji ludzkich i głębszego rozumienia drugiego człowieka);
 • wyobraźni (pobudzanie ekspresji dyspozycji twórczych);

Chcemy aby dziecko zdobywało swoją wiedzę i umiejętności za pośrednictwem wszystkich swoich zmysłów i doświadczeń, obserwując zmieniające się otoczenia i zachowania innych osób, nasłuchując przyrody, różnych odgłosów, dotykając różnych przedmiotów, tworząc je samemu, lub smakując niezwykłe potrawy.

W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać swoje sprawności, te małe i duże, poprzez majsterkowanie, malowanie, lepienie, ugniatanie, rwanie, wycinanie i lepienie, ale także poprzez skakanie, bieganie, czołganie się czy wspinanie. Ma to prowadzić do tego aby dziecko umiało wyrażać siebie i swoje uczucia w różny sposób, słownie, muzycznie, plastycznie i ruchowo. Aby potrafiło poruszać się wśród innych osób i odpowiednio się z nimi komunikować, w sposób zrozumiały i zachowujący wszelkie normy społeczne. Aby było ciekawe świata i zachodzących w nim procesów.

Zatem nasze przedszkole to również przestrzeń, w której następuje całościowe kształcenie dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej jak i społecznej.

Chcemy aby rozwój dziecka odbywał się nie tylko poprzez naukę, ale przede wszystkim poprzez miłą, przyjazną zabawę, przekazującą treści wychowawcze w interaktywny, ciekawy sposób.

W tym celu będziemy organizować:

 • wycieczki i wyjazdy do kina lub teatru, muzeum;
 • festyny rodzinne, pikniki;
 • imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Babci, Dzień Dziadka, bale);
 • koncerty muzyczne \spektakle teatralne;
 • konkursy wewnętrzne i zewnętrzne;

Nasz program wychowawczy uzupełniają zajęcia dodatkowe, które mają na celu wzbogacenie dzieci o nowe doświadczenia i umiejętności. W ramach czesnego zajęcia te obejmują:

 • zajęcia językowe (angielski) dopasowane do wieku i umiejętności dzieci;
 • zajęcia ruchowe w każdej grupie wiekowej;
 • zajęcia teatralne (drama) uczące o różnych uczuciach i zachowaniach innych osób, poprzez inscenizowanie różnych trudnych dla dziecka tematów;
 • zajęcia umuzykalniające, na których można grać, śpiewać i tańczyć;
 • zajęcia savoir vivre, uczące dobrych manier i poprawnego zachowania;
 • zajęcia plastyczne i techniczne dostosowane do wieku, rozwijające twórczość i naturalną ekspresję dziecka (quilling, bibułkarstwo, origami, kirigami, mozaika, pointylizm);
 • gry strategiczne, logiczne, takie jak szachy, warcaby;
 • spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, oraz z osobami pracującymi w różnych ciekawych zawodach: np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką, lekarzem, dziennikarzem;

Więcej informacji znajduje się w zakładce ZAJĘCIA DODATKOWE.