Zajęcia adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci na nieodpłatne zajęcia adaptacyjne do naszego przedszkola, które są organizowane dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Dedykujemy je dzieciom, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody z przedszkolem, a są gotowe do podjęcia nowych wyzwań i poznania swoich rówieśników w atmosferze przyjaznej zabawy.

Chcemy aby dzieci które pragną uczęszczać do naszego przedszkola, posiadały podstawowe umiejętności samoobsługowe. Dlatego przedszkole dołoży wszelkich starań, aby pomóc dziecku w czynnościach takich jak ubieranie się, czy jedzenie. Kładziemy jednak nacisk na motywowanie dziecka przez rodziców, aby nie czuło się bezradne i zagubione w nowym otoczeniu. Wtedy adaptacja dziecka do przedszkola będzie przyjemnym przeżyciem, które sprawi że dziecko chętnie będzie witało progi przedszkola.

Zajęcia odbywają się w soboty i trwają 1,5 godziny od 9:00 do 10:30. Zapisy na zajęcia adaptacyjne odbywają się drogą mailową: ursus@przedszkoletralala.pl

Zajęcia mają na celu:

  • przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w przedszkolu;
  • oswojenie dziecka z nowym otoczeniem;
  • poznanie zwyczajów i harmonogramu przedszkola;
  • usamodzielnienie dziecka (czynności samoobsługowe);
  • pokazanie dziecku, ile radości daje wspólna zabawa z rówieśnikami i nauczycielem.

Zajęcia adaptacyjne obejmują najważniejsze obszary edukacji:

  • ćwiczenie koordynacji ruchowej;
  • szkolenie umiejętności rysowania, lepienia itd.;
  • utrwalanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
  • poznawanie właściwych zachowań społecznych poprzez swobodne zabawy z rówieśnikami;
  • utrwalanie wiedzy na temat otaczającego świata;

Na naszych zajęciach pomagamy dziecku poznać radość bycia przedszkolakiem. A poprzez różne ciekawe gry i zabawy pokazujemy, że czas spędzony w gronie rówieśników może być świetną zabawą.