Zajęcia dodatkowe

Celem zajęć dodatkowych jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci oraz odkywanie ich talentów.

Część zajęć dodatkowych ma charakter nieodpłatny, natomiast druga część zajęć może być realizowana za dodatkową opłatą.

Lista zajęć dodatkowych nieodpłatnych:

 • zajęcia artystyczne dostosowane do wieku dziecka: malarstwo, rysunek, ceramika, oraz inne (quilling, bibułkarstwo, origami, kirigami, mozaika, pointylizm);
 • zajęcia techniczne: np. konstruowanie i budowanie makiet, zabawek za pomocą różnych materiałów;
 • drama, zajęcia teatralne i umuzykalniające;
 • zajęcia savoir vivre;
 • język angielski dopasowany do wieku i umiejętności dzieci;
 • zajęcia ruchowe w każdej grupie wiekowej;
 • szachy, warcaby;
 • spotkania z ciekawymi osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, oraz z osobami pracującymi w różnych ciekawych zawodach: np. z policjantem, strażakiem,  pielęgniarką, lekarzem, dziennikarzem;

Lista zajęć dodatkowych odpłatnych:

 • zajęcia ruchowe odpowiednie dla różnych grup wiekowych, odbywające się raz w tygodniu: 
  • gimnastyka korekcyjna;
  • rytmika;
  • taniec; 
  • karate;
 • zajęcia kulturalne odbywające się raz na dwa miesiące: 
  • wyjazdy do teatru, kina, muzeum;
  • koncerty muzyczne, spektakle teatralne w przedszkolu;